Biologische akkerbouw niveau 3/4

Lees het volgende artikel.

 

Biologisch is heel gewoon

Het valt op dat veel mensen nog altijd niet precies weten wat biologisch nu precies inhoud. Sommigen denken er van alles bij of verwachten iets aparts. Nee dus. Het gaat gewoon om broccoli, kip, oregano, thee, bananen etc… Biologische producten zijn op zich niet anders, alleen de wijze van groeien, telen, kweken, bestrijden en produceren zijn anders.

 

Belangrijk in het productieproces is dat er zo veel mogelijk met natuurlijk materialen en op natuurlijk wijze wordt gewerkt. Eigenlijk zoals men dat vroeger gewoon was alleen dan wel weer vaak met moderne productiemiddelen.

 

Het volledige artikel is te lezen op de website AGF.nl.

 

1. Opdracht: Historie van biologische akkerbouw

De nadruk van de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren lag jarenlang op het steeds meer en in grotere volumes produceren van voedsel. Bekijk het dossier over Biologische Landbouw op de site van AgriHolland en beantwoord daarna de volgende vragen.

Wat zijn de grootste redenen geweest dat de nadruk is komen te liggen op het produceren van steeds grotere hoeveelheden voedsel?
Hoe konden de boeren en tuinders de steeds hogere producties realiseren?
Wat is het grote nadeel van het op deze manier produceren?
Wat was het uitgangspunt voor de biologische boeren?
Waarom is de term ‘Organic Food’ bedacht?

 

Binnen de biologische landbouw wordt onderscheid gemaakt tussen biologisch-dynamische (BD) en ecologische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw is ontstaan rond 1924, tezamen met de opkomst van kunstmest.

Wie heeft ervoor gezorgd dat de biologisch-dynamische landbouw is ontstaan?
In welke jaren is de Ecologische landbouw ontstaan?
Hoe is de Ecologische landbouw ontstaan?

 

 

 

2. Opdracht: Waarom biologisch boeren?

Bekijk het artikel 'Factsheet biologische markt voor de Nederlandse akkerbouw'. Daarin staat dat de biologische markt van de Nederlandse akkerbouw in 2010 groeide met 13,1% naar 752 miljoen omzet. De groei zat in alle kanalen, van supermarkten tot natuurvoeding tot contractcatering. Het marktaandeel van biologische versproducten ligt in ons land met 2,7% (2010) op een relatief goed niveau binnen Europa.

 

Beantwoord nu onderstaande vragen.

Zoek op internet 3 akkerbouwbedrijven die op biologische wijze produceren. Noteer de naam van het bedrijf en welke argumenten zij op hun site geven om biologisch te produceren.

Geef zelf nog één andere reden aan om biologisch te gaan produceren.

Is er door een van de bedrijven ook een reden aangegeven waar je het niet of niet helemaal mee eens bent? Welke reden is dat en waarom ben je het daar niet (helemaal) mee eens?

 

De huidige biologische producenten zijn koplopers of pioniers. Voor veel van hen zijn het milieu en ideële redenen belangrijk om om te schakelen naar biologische landbouw. Als de markt zich verder ontwikkelt en er meer vraag komt naar biologische producten zullen meer veehouders overschakelen.

 

Bedenk welke informatie een akkerbouwer zal gebruiken om te beslissen of hij/zij gaat omschakelen naar biologische productie. Beschrijf deze beslisinformatie en geef aan welke gevolgen elke afzonderlijke beslissing heeft voor de bedrijfsvoering.

 

Naast biologische bedrijven zijn er ook bedrijven die biologisch-dynamisch werken.

 

Wat is het verschil tussen biologisch en biologisch-dynamisch produceren?

 

 

 

 

3. Opdracht: Duurzame akkerbouwketen

De jarenlange intensivering, schaalvergroting en productiviteitsstijging heeft geleid tot de succesvolle en efficiënte akkerbouwsector van vandaag, maar ook tot een relatief zware milieudruk door een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit resulteert onder andere in aantasting van bodem, water en lucht, verlies van landschappelijke diversiteit en biodiversiteit en een snellere verspreiding van ziekten en plagen. Veranderingen in de akkerbouw waren en zijn nog steeds noodzakelijk. De samenleving van nu eist maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij milieuvriendelijk wordt geproduceerd. Er is behoefte aan nieuwe productie- en verwerkingsmethoden voor agrarische producten en grondstoffen om verspilling en vervuiling te kunnen terugdringen.

 

Leg in je eigen woorden uit wat er met duurzaam wordt bedoeld.
Bekijk de volgende website en geef aan wat er volgens deze site moet gebeuren voordat er een duurzame akkerbouwketen is opgezet. Geef een duidelijke omschrijving van je antwoord.
Maak op je antwoordvel een schema met daarop een akkerbouwketen van akkerbouwbedrijf tot consument. Welke bedrijven en instellingen in de keten kun je benoemen?

 

Bekijk de uitgave Biologisch Ondernemen, pagina 13.

Wat zijn de redenen voor de boeren om om te schakelen?

Zijn het vooral jongere of oudere boeren die omschakelen naar biologische teelt?
Probeer te bedenken waarom juist die leeftijdsgroep wil omschakelen.

 

 

4. Opdracht: SKAL

Bekijk de volgende website van de organisatie SKAL.

 

Wat voor organisatie is SKAL?

Bekijk de volgende film op de website van SKAL. Je ziet een film van een bedrijfscontrole bij een kaasfabriek. Geef aan wat er tijdens een controle wordt gecontroleerd.

 

Bekijk de film en de website van de SKAL. Welke bedrijven worden gecontroleerd door de SKAL?
Wanneer worden de percelen van een biologische akkerbouwer als biologische percelen aangeduid?

 

 

5. Opdracht: Wie doet wat in de wereld van de biologische voeding?

Rondom de biologische voedingssector zijn een groot aantal organisaties actief. Er zijn:

Het is belangrijk dat je snapt hoe de sector in elkaar steekt. Dan kun je later met vragen bij de juiste partij aankloppen.
Klik op de logo's van onderstaande organisaties en bekijk de websites.

 

 

 

Schrijf van de organisaties op wat hun functie is voor de Biologische sector.

 

 

 

6. Opdracht: Gat in de markt?

 

Bekijk de film over biologische voeding. Klik op de afbeelding om de film te openen.

 

Uit de film blijkt dat er een tekort aan aanbod van biologische producten is. Wat wil dit zeggen?

 

Lees het rapport Biotrends 2011 van Bionext.

 

Op bladzijde 3 van het rapport staat dat biologisch een 'niche'markt is. Wat wil dat zeggen?
Als je kijkt naar de informatie uit het rapport, waar zie jij jezelf over 10 jaar staan als akkerbouwer? Leg uit waarom je dat ziet.

 

 

 

7. Opdracht: Omschakelen naar biologisch

Bekijk de website Bionext.nl.

 

Stel; je bent akkerbouwer en je wilt omschakelen naar een biologisch bedrijf. Maak een omschakelingsplan in groepen van 2 à 3 personen. Onderdelen van het plan zijn:
 
  • Maak een plan van aanpak
  • Aan welke regelgeving moet je voldoen?
  • Welke organisaties zou je willen inschakelen voor hulp
  • Hoe wil je de producten gaan vermarkten, wie worden je afnemers?
  • Financiën; hoe zorg je ervoor dat je plan betaald wordt (denk aan eventuele subsidies of andere inkomensmogelijkheden, informatie daarover is te vinden in het dossier)
  • Wat is de meerwaarde voor je bedrijf?
Presenteer het plan aan je studiegenoten.

 

 

 

 

8. Opdracht: Test je kennis

 

Weet je genoeg van de biologische veehouderij? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................