WebQuiz Akkerbouw - Biologische akkerbouw (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over biologische akkerbouw? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is de SKAL?

  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op de biologische productie.
  SKAL is een organisatie die telers adviseert over duurzaam ondernemen.
  SKAL is een organisatie die toezicht houdt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 

2. Wat is Bio+?

  Bio+ is een biologisch merk met producten van natuurlijke komaf.
  Bio+ is een organisatie die opkomt voor biologische boeren.
  Bio+ is een winkelketen die alleen maar biologische producten verkoopt.

 

3. Hoe kun je controleren of een bedrijf gecertificeerd is om biologisch te produceren?

  Via de website van LTO
  Via de website van de SKAL
  Via de website van de VBP

 

4. Welk land had de grootste markt voor biologische producten in 2010?

  Zwitserland
  Spanje
  Duitsland

 

5. Waarom wil een biologische veehouder geen percelen met GGO-gewassen vlakbij zijn bedrijf hebben?

  Door het overwaaien van stuifmeel afkomstig van planten die genetisch veranderd zijn kan de biologische keten, eventueel ook indirect, via veevoer besmet raken.
  De dieren op zijn bedrijf eten dan alleen nog maar GGO-gewassen, omdat deze smaakvoller zijn dan de biologische gewassen.
  Consumenten gaan dan eerder GGO-gewassen kopen in plaats van biologisch, want de GGO-gewassen zijn gezonder.

 

6. Wat doet BioKAP?

  Supermarkten mogen biologische producten in de schappen leggen. BioKAP stelt samen met de leveranciers eisen op over hoe de producten in de schappen moeten komen te liggen.
  Hoewel een product biologisch geteeld is kunnen er toch gifstoffen in voorkomen. BioKAP moet ervoor zorgen dat er een beter inzicht komt in hoe problemen ontstaan en calamiteiten voorkomen kunnen worden.
  Iedere boer en tuinder kan biologisch telen. BioKAP zorgt ervoor dat de producenten gecertificeerd worden zodat ze mogen telen voor het EKO-keurmerk.

 

7. Waarom kopen consumenten biologische producten?

  Biologische producten zijn goedkoper dan gangbare producten.
  Veel mensen willen tegenwoordig gebruik maken van 'milieuvriendelijke producten' en 'gezond leven'.
  Biologische producten zijn gezonder dan gangbare producten.

 

8. Biologische boeren, verwerkers, handelsbedrijven en retailers hebben zich verenigd in een nieuwe ketenorganisatie voor de biologische landbouw en voeding. Hoe heet deze organisatie?

  Bionext
  Biobeter
  BioBest

 

9. Welk land had in 2010 het grootste areaal aan biologische landbouw?

  Spanje
  Duitsland
  Zweden

 

10. Waarom mogen er geen genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) in biologische producten zitten?

  Genetisch gemodificeerde organismen zijn te duur om te gebruiken in biologische producten.
  Omdat onderzoekers gebruik maken van chemische middelen bij het ontwikkelen van ggo's, en dat is verboden bij biologische producten.
  'Aanpassing' van de plant of het dier is vanuit het perspectief van de biologische landbouw gezien geen duurzame oplossing.

 

11. In 2010 was 4,7% van het landbouwareaal in de Europese Unie biologisch. In Nederland lag het percentage op dat moment.....

  Lager, namelijk op 2,9% van het totale landbouwareaal
  Hoger, namelijk op 5,3% van het totale landbouwareaal
  Gelijk

 

12. Waarom wordt veel biologisch voedsel verkocht onder de term 'Organic'?

  Organic is alleen plantaardig voedsel, biologisch is ook dierlijk voedsel.
  Organic wil zeggen dat het naast biologisch ook nog eens duurzaam is geteeld.
  De term 'Organic' heeft een beter imago dan de term biologisch.

 

13. Wie heeft ervoor gezorgd dat de biologisch-dynamische landbouw is ontstaan?

  Rudolf Steiner
  Cees Veerman
  Marianne Thieme

 

14. Wat doet de stichting Demeter?

  Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw
  Stichting Demeter verstrekt licenties voor het EKO-keurmerk
  Stichting Demeter onderzoekt de markt voor biologische voeding

 

15. Welke drie gewassen werden het meest als biologisch geteeld in 2010?

  Erwten, uien en spinazie
  Consumptie-aardappelen, winterpeen en uien
  Winterpeen, erwten en pootaardappelen